Department of Cultural Anthropology and Ethnology

Welcome!

Department of Cultural Anthropology and Ethnology

34e Nordiska Etnolog- och Folkloristkongressen

Etnologerna på Institutionen är värdar för den 34e Nordiska Etnolog- och Folkloristkongressen som pågår den 12-15 juni 2018. Temat är "What Matters. Accounting for Culture in a Post Factual World". Inbjudna talare är professorerna Lotten Gustafsson, Stockholm, Kyrre Kvaerndokk, Bergen och Tom Dubois, Madison Wisconsin. Kongressen har 175 deltagare och ett fyrtiotal olika sessioner. Ett par år av allt intensivare förberedelser får sin belöning när vi får ta emot våra kollegor i ett försommarvackert Uppsala.
Text: Ella Johansson. Foto: Carina Johansson.

Flera bilder från konferensen finns på följande sida: http://antro.uu.se/om-oss/nyheter/?tarContentId=718868
Mer information om konferensen finns på: http://www.ethnoconf2018.se 

Examensdag för KuSE-studenterna

Torsdagen den 31 maj hade våra KuSE-studenter sin sista tentaredovisning, med vilket de i praktiken tagit sin examen. Vi på Institutionen för kulturantropologi och etnologi önskar dem lycka till med livet efter studierna!

Berättelser om en framväxande demokrati i Burkina Faso

– Vi startade samarbetet för att vi ville dokumentera och studera de vanliga människornas berättelse av vad som händer i Burkina Faso när folkliga protester störtade presidenten och stoppade en militärkupp, berättar Sten Hagberg, professor i kulturantropologi, i en intervju om forskningen kring de senaste årens demokratiska samhällsförändringar i Burkina Faso: http://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=10796&typ=artikel

New dissertation: "Bad Guys, Good Life"

Anna Baral successfully defended her PhD thesis on May 4 at Uppsala University (faculty examiner was Professor Filip De Boeck, Katholieke Universiteit Leuven).

You can download Bad Guys, Good Life. An Ethnography of Morality and Change in Kisekka Market (Kampala, Uganda) here: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1187717&dswid=-1620

Master's Program in Cultural Anthropology

The MA in Cultural Anthropology is an international degree program taught in English. Our program is set in an international environment with approximately half of the students in the program originating from outside Sweden. This rich diversity contributes to the vitality of the educational experience. Classrooms are small and group work often follows lectures to engage actively in the readings and related topics. 

You will find more information about the master's program here: http://www.antro.uu.se/utbildning/mastersprogram/

Mining and Society

Elisa Maria Lopez is a doctoral student in Cultural Anthropology and environmental anthropologist. Her dissertation explores the sociocultural impacts of iron mining and urban displacement in Kiruna, Sweden. She uses a Tumblr blog to share her anthropological interests to the public. The blog is dedicated to the documentation and dissemination of information about the social, cultural, political, and ecological role of mines and minerals around the world. To learn more, visit Elisa's blog on: http://miningandsociety.tumblr.com

Research nodes