Department of Cultural Anthropology and Ethnology

Welcome!

Department of Cultural Anthropology and Ethnology

Seminarium om kryssningsturism hållbarhet och världsarv

I skärningspunkten mellan kryssningsturism, världsarv och hållbarhet uppstår många angelägna frågor. Med den nya kryssningskajen väntas ett ökat antal dagsbesökare till Visby och Gotland. Vad betyder det för öns kultur och natur, dess sociala och ekonomiska liv?

Världsarvet medför ett särskilt ansvar och förvaltningen av världsarvet och utvecklingen av Visby och Gotland som besöksdestination behöver integreras för att uppnå uppställda hållbarhetsmål. En regional strategi för hållbar besöksnäring och handlingsplan för världsarvet utvecklas parallellt i nära samarbete mellan förvaltning, forskare och besöksnäring. I det inledande seminariet inhämtas internationella lärdomar. I den efterföljande paneldiskussionen medverkar företrädare för förvaltning, forskning och besöksnäring. Ladda ner Inbjudan och program här.

Två nya antologier

Några av institutionens etnologer medverkar i den nya antologin Tillämpad kulturteori (Studentliteratur): Oscar pripp har tillsammans med Tobias Hubinett skrivit om Etnicitet, ras och vithet, Owe Ronström om Ritual och ritualisering, Ulf Palmenfelt om Folkloristisk narrativanalys och Ingeborg Svensson om Queerteori. Ingeborg Svensson medverkar även i den nyligen publicerade antologin Fiktion och verklighet (Makadam förlag) – en undersökning av hur den spänningsfyllda relationen mellan fiktion och verklighet ser ut.

Life in a Philippine Sex Tourism Town

On Friday March 3 Elina Ekoluoma successfully defended her PhD thesis titled Everyday Life in a Philippine Sex Tourism Town. The thesis deals with the implications of tourism (including sex tourism) and how it has become embedded in the daily life in today’s Sabang (a marginalized Philippine fishing village that in the span of three decades became a well-known international sex tourism site). The thesis highlights the local populations’ diverse reactions to the various changes associated with tourism growth, in particular how various symbolic, moral, and spatial boundaries are constructed and maintained. Read more and download the thesis in fulltext: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1064095&dswid=-7223

Vill du veta mer om afrikanska samhällen och kulturer?

Ny kurs ger grundläggande kunskaper i afrikanistik och en bred introduktion till afrikanska samhällen, länder och diaspora. Afrikanistik, Uppsala universitet, 30hp, heltid, dagtid, ht 2017 

  • Tvärvetenskap och specialisering, breda perspektiv och fördjupade insikter
  • Varierat lärande: föreläsningar, seminarier, filmvisningar, studiebesök, workshops
  • Kunskap om och förståelse för Afrikas mångfald
  • Kunniga, engagerade lärare, forskare och kulturarbetare

Mer information hittar du här: http://www.afrikastudier.uu.se/Download.aspx?dialog=false&id=ednrKfMDfRM%3D

International symposium 11-12 May 2017

Do you have an interest in medical anthropology or anthropology and STS? Welcome to an international symposium on "Multiple Healths: Pasts, presents and futures of bio-medicine and wellbeing in/with Africa" where a great line-up of invited speakers will put these as well as other perspectives in focus.

11-12 May 2017, Forum for Africa Studies, Dept. of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University. For more info: http://www.afrikastudier.uu.se/…/health-politics-and-cultu…/

Mining and Society

Elisa Maria Lopez is a doctoral student in Cultural Anthropology and environmental anthropologist. Her dissertation explores the sociocultural impacts of iron mining and urban displacement in Kiruna, Sweden. She uses a Tumblr blog to share her anthropological interests to the public. The blog is dedicated to the documentation and dissemination of information about the social, cultural, political, and ecological role of mines and minerals around the world. To learn more, visit Elisa's blog on: http://miningandsociety.tumblr.com

Research nodes