Engaging Vulnerability (EV)

ENGAGING VULNERABILITY är ett tioårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet som finansieras med stöd av Vetenskapsrådet (VR).

ENGAGING VULNERABILITY utvecklar filosofiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv som behandlar utsatthet och sårbarhet som resurser. Programmets mål är att förstå utsatthet och sårbarhet som något mer än ett beklagligt tillstånd från vilka människor, djur och miljö bör räddas. Istället ser programmet sårbarhet och utsatthet som produktiva positioner eller tillstånd som gör något. Sårbarhet och utsatthet ställer krav: på ansvar, etik, och engagemang.