Forum för Afrikastudier

Vad säger dagens tidning? Bamako, Mali, augusti 2018. Foto: Sten Hagberg

Forum för Afrikastudier är ett tvärvetenskapligt centrum med syftet att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier underlättar också kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och även externt utanför universitetet. Forum driver forskningsprojekt i olika afrikanska länder, anordnar föreläsningar, filmvisningar och paneldebatter och leder seminarieserien Fredagsforsk i Afrikastudier. Forum för Afrikastudier publicerar även forskningsresultat, både som trycksak och online.

Forum för Afrikastudier är placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi och leds av dess föreståndare professor Sten Hagberg. Andra antropologer verksamma inom Forums ledning är FD Molly Sundberg och FD Ulrika Trovalla. Ordförande för Forum för Afrikastudier är universitetslektor Dr Véronique Simon.

http://www.afrikastudier.uu.se/sv/