Institutionens Historia

Ämnet etnologi kallades från början ”folklivsforskning” och den första tjänsten var en docentur, som tillkom redan 1909 och innehades av Sven Lampa. Institutionen för kulturantropologi skapades år 1963 och hette då ”Institutionen för allmän och jämförande etnografi”. Afrikanisten, professor Sture Lagercrantz utsågs till ämnesföreträdare. Institutionerna för etnologi och kulturantropologi slogs samman 1996 och samlokaliserades två år senare på Trädgårdsgatan 18 i centrala Uppsala. År 2004 flyttades den gemensamma institutionen till de nuvarande lokalerna i Engelska Parken.
Läs mer om institutionens historia.

Kontakta oss

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv 3 H
Postadress: Box 631, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 22 85 | Fax: 018-471 70 29
E-post: kursadm@antro.uu.se
Institutionsstyrelsen

Prefekt Mats Utas
Stf. prefekt Oscar Pripp
Studierektor forskarnivå Sverker Finnström
Studierektor avancerad nivå Annika Björnsdotter Teppo
Studierektor grundnivå Oscar Pripp
Miljöombud Jan-Åke Alvarsson 
Skyddsombud Jan-Åke Alvarsson
Lika villkorsombud Charlotta Widmark
Samverkan ordf Mats Utas