Om oss

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Lika villkorsgruppen

Till Lika villkorsgruppen kan du vända dig om du upplever någon del av din utbildning vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi som kränkande eller diskriminerande på något sätt.