Utlysning: biträdande universitetslektor i kulturantropologi

2016-04-15

Institutionen för kulturantropologi och etnologi utlyser en anställning som biträdande universitetslektor i kulturantropologi. Anställningen kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består i forskning, undervisning och examination inom kulturantropologi. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 50 procent. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Läs hela annonsen på http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=98502