Mats Utas i Donnerska institutets stiftelse

2016-10-06

Mats Utas har blivit invald i Donnerska institutets nya styrelse.

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, som verkar i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi, valde en ny styrelse vid sitt konstituerande möte i Åbo den 3 oktober. Till ordförande valdes professor emeritus Tage Kurtén från Åbo Akademi och till vice ordförande valdes professor Mattias Gardell från Uppsala universitet. De övriga styrelsemedlemmarna är, förutom docent Mats Utas, docent Tiina Mahlamäki från Åbo universitet, professor Lena Marander-Eklund från Åbo Akademi och professor Peter Nynäs från Åbo.