Platser kvar på kurser (Campus Gotland)

2016-03-17

Platser finns att söka på kulturarvskursen Att gestalta det förflutna 7,5 hp, på campus i Visby (Anmälningskod: uu-02329) och Etnologisk uppsats 7,5 hp, distans från Visby, för dig som vill skriva B-uppsats (Anmälningskod: uu-02324). Båda är halvfartskurser och börjar vecka 13. Gå till Antagning.se och anmäl dig nu!

Nyheter