Institutionen för
kulturantropologi och etnologi

Forskning i etnologi

Etnologisk forskning i Uppsala har utvecklats i nära kontakt med svenska och internationella universitet. Vid avdelningen finns det möjligheter att forska inom flera områden. Under senare år har det förekommit en tydligare profilering mot studiet av mångkultur, etnicitet och storstädernas utveckling. Samtidigt kan nämnas uppsalaetnologernas forskning om kvinnor och barn, som kommit att utvecklats i samarbete med kommuner, skolor och organisationer. Forum för skolan är numera en etablerad form för livslångt lärande. Här finns ett starkt intresse för uppsalaetnologin bland forskare och praktiker som arbetar med barn och skola.