Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Utbildning på avancerad nivå

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi ges inom ramen för masterprogrammet i humaniora två inriktningar: i etnologi resp. kulturantropologi.

Masterprogram vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Masterprogram med inriktning etnologi

Masterutbildningen i etnologi kan läsas som en ettårig alternativt tvåårig variant. Som masterstudent kan du utöver obligatoriska kurser i etnologi välja kurser vid andra institutioner och fakulteter. Utöver campusbaserad undervisning i Uppsala och Visby ges även nätbaserade kurser. Du har också möjlighet att göra praktik. Därutöver har vi ett nationellt och nordiskt samarbete, vilket ger våra studenter möjlighet att få kontakter även vid andra universitet.

Masterprogram med inriktning kulturantropologi

Vi har också ett masterprogram i antropologi som är en del av den humanistiska fakultetens internationella master. Kursen ger studenten möjlighet att läsa i en internationell miljö där cirka hälften av studenterna kommer från övriga världen. Studenternas skiftande bakgrund bidrar till en extra rik utbildningsmiljö. Som masterstudent hos oss har du utöver obligatoriska kurser i antropologi möjlighet att välja kurser vid andra institutioner på universitetet, möjlighet till att göra en utbytestermin vid annat universitet i Europa eller övriga världen, samt att göra praktik. Även om de flesta väljer den internationellt mer gångbara tvååriga mastern finns det även en ettårig variant.

Läs mer om masterprogrammet i humaniora här.

New Masters Course: Contemporary Issues in Medical Anthropology

Medical anthropology faces today novel and productive challenges in its relation to biomedicine, public health and international health policy, whether as fields of investigation or collaboration. What are the specific contributions of a medical anthropological approach to carrying out research within a biomedical context, in the global north and the global south? 

Click on this link to download the course description. 
For more information, contact Siv Berggren, Course Administrator at the Department of Cultural Anthropology and Ethnology.