Välkommen

Kulturantropologer och etnologer vill förstå människor och hur de organiserar sig socialt, politiskt och kulturellt. Genom fältarbeten och etnografiska beskrivningar skapar vi förståelse för sociala former och kulturyttringar i Sverige och övriga Europa, Latinamerika, Afrika, Asien och Melanesien.

Månadens forskare

Susann Baez Ullberg: Om människors relation till vatten, antropologins roll i att bekämpa klimatförändringar och miljöförstöringens etiska aspekter

Susann Baez Ullberg är miljö- och katastrofantropolog som specialiserat sig på forskning kring mänskliga vattenrelationer. Hon är involverad i flera forskarnätverk med fokus på miljö och hållbarhet, och menar att antropologin kan spela en avgörande roll i bekämpningen av klimatförändringar och andra miljöproblem.

Studieinformation

Kom ihåg att du som är antagen till en kurs också behöver tacka ja till kursplatsen för att ha den kvar. För att du sedan ska kunna börja dina studier behöver du också registrera dig på de kurser du vill gå

På vår institutionssida för studieinformation hittar du information om registreringsperioder och om lärplattformen Studium. Studium är den plats där du hittar all nödvändig information när du ska läsa en kurs hos oss.

Aktuellt på institutionen

Senast uppdaterad: 2023-05-10