Välkommen

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld

Sök till våra engelskspråkiga kurser

Vårterminen 2022 har vi ett batteri med kurser som undervisas på engelska. De flesta kurserna har grundläggande behörighet som krav och till två av kurserna behöver du minst ha en kandidatexamen i bagaget. Alla kurser kan sökas av masterstudenter.

Afrika på 2000-talet, 7,5 hp
Afrikansk historia, kultur och samhälle, 7,5 hp
Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande, 7,5 hp
Afro-svenska relationer förr och nu, 7,5 hp
Afrikanistik A, 30 hp
Samhälle och vardagsliv i Sverige, 15 hp

Masterskurser på engelska:
Etnografi och kulturell mångfald, 7,5 hp
Antropologi i praktiken, 7,5 hp

Sista ansökningsdag 15 oktober på Antagning.se

  • Katarina Graffman håller Tedx-föreläsning

  • Sverker Finnström – I mangoträdets skugga

  • Sten Hagberg får besök av Vetenskapsrådet

  • Möt några forskare och doktorander 2018–2020

Senast uppdaterad: 2021-10-14