Välkommen

Kulturantropologer och etnologer vill förstå människor och hur de organiserar sig socialt, politiskt och kulturellt. Genom fältarbeten och etnografiska beskrivningar skapar vi förståelse för sociala former och kulturyttringar i Sverige och övriga Europa, Latinamerika, Afrika, Asien och Melanesien.

Månadens forskare

Oscar Pripp: Om musikens politiska kraft, etnologers ID i arbetslivet och hur goda människor skapar onda effekter

Oscar Pripp är etnolog vars arbete kretsar kring frågor om kultur i flera bemärkelser. Dels studerar han musik som uttrycksmedel för politik och delaktighet i samhället. Dels jobbar han med etnologiska verktyg för att adressera exkluderingsprocesser och strukturell diskriminering i skola och arbetsliv. Han har också innehaft rollen som studierektor vilket gjort honom till ett välkänt ansikte för många som studerat på institutionen.

Studieinformation

Kom ihåg att du som är antagen till en kurs också behöver tacka ja till kursplatsen för att ha den kvar. För att du sedan ska kunna börja dina studier behöver du också registrera dig på de kurser du vill gå

På vår institutionssida för studieinformation hittar du information om registreringsperioder och om lärplattformen Studium. Studium är den plats där du hittar all nödvändig information när du ska läsa en kurs hos oss.

Aktuellt på institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-23