Praktik på Kairos Future

Till våren 2017 finns möjlighet för en eller flera studenter som läser vid Masterprogrammet i antropologi vid Uppsala Universitet att förlägga fältarbetesperiod i samband med en praktik på det internationella omvärlds- och analysföretaget Kairos Future. Perioden sträcker sig mellan slutet på januari fram till två veckor in i juni. 

Kairos Future erbjuder två kunskapsområden specifikt: Konsument och Hälsa. Studenten/studenterna får under våren bedriva etnografiskt fältarbete som resulterar i material till såväl den egna uppsatsen som till kundprojekt/rapporter och/eller löpande kunskapsområden hos Kairos Future. Kairos Future erbjuder en stimulerande miljö med arbetsplats på huvudkontoret i Stockholm. Studenten/studenterna handleds av Patrik Stoopendahl, antropolog utbildad i Uppsala och Köpenhamn. 

Urval sker genom intervjuer i Stockholm och ett skrivprov under hösten. Kontakta Patrik Stoopendahl (patrik.stoopendahl@kairosfuture.com)