Antropologi på Lundellska skolan och en essä om coronahumor

På Uppsalagymnasiet Lundellska skolan kan elever sedan två år tillbaka välja att läsa antropologi. Läraren Martin Svenningsson ser det som en ”braksucce”.

"Nu har jag hållt kursen i kulturantropologi under två läsår. Den börjar så sakteliga ta någon slags form annat än ett semikontrollerat fritt fall."

Insiktsfullt mål

Målet med kursen är att låta eleverna få reflektera kring den mänskliga mångfacetterade kulturen och de uttryck den tar sig på olika platser i världen. Vi har studerat initiationsriter i kriminella gäng, och hur utanförskapskulturer har precis lika mycket kultur som majoritetssamhället, bara av en annan sort. Eleverna har insett att man kan se hur det kulturella kapitalet kan studeras bara genom att titta på hur svårt Youtubes algoritmer för automatiskt genererade undertexter har med Fetty Waps engelska (men inga problem alls med berättarrösten, trots att de båda är infödda amerikaner). De har insett hur mycket gemensamt de har med sina farmödrar när det gäller vad man finner attraktivt och vilka regler som gäller vid romantisk uppvaktning. De har insett att det mest exotiska magiutövandet bland Acholifolket eller Azande har väldigt mycket gemensamt med hur vi själva hanterar den slumpmässighet alla människor så gärna vill förklara.  De har insett att det bor en väldig massa häxor i Sverige; de har till och med fått prata med dem. Tyvärr kom pandemin och satte stopp för det som skulle vara en central del av kursen: Fältstudier. Vi har gjort så gott vi kan dock, och eleverna har genomfört flera intervjuer med släkt och bekanta om det vi arbetat med på lektionerna.

Mindre skrämmande värld

I utvärderingarna har eleverna varit nästan uteslutande positiva. De upplever att de har användning för de antropologiska lärdomarna i andra ämnen. Framför allt så upplever många just det som var mitt främsta mål med kursen: Världen, och alla spännande människor i den, har blivit lite mindre skrämmande.

Årets bästa essä

En essä om coronahumor skriven av Anna Bergman har utsetts till årets bästa.

Senast uppdaterad: 2021-09-07