Får man skämta om en öl?

Av Anna Bergman, SA19A, Lundellska skolan

Just nu pågår en pandemi. I skrivande stund har 13 388 personer dött i Covid-19 i Sverige och dödstalen har inte stannat av på långa vägar. Människor har dött, blivit av med sina jobb, tvingats till distansundervisning, behövt stanna hemma och inte kunnat träffa sina nära och kära. Nödvändiga men drastiska åtgärder har behövts vilket till exempel lett till att människor dött ensamma, utan sina nära bredvid sig. En djupt tragisk och traumatisk situation har utspelats framför alla våra ögon det senaste året. Men trots allt detta så finns det dem som skämtar om coronapandemin. Skämt som dras vid middagsbordet, med kompisgänget och inte minst på våra sociala medier. Varför gör vi det egentligen? Och vad skämtar vi om när det kommer till corona?

För att ta reda på vad vi väljer att skämta om när det kommer till corona och varför vi faktiskt gör det, samt för att få en större inblick i humorns koppling till traumatiska situationer så har jag valt att prata om och diskutera coronahumor med två olika grupper. Mitt kompisgäng i Storvreta på åtta tjejer i 18-årsåldern samt min mamma som jobbat som covidsjuksköterska sedan pandemin bröt ut i mars i fjol. Ett urval som förhoppningsvis skiljer sig lite ifrån varandra i synsätt. Humorns ”tre superteorier”: incongruence, relief och superiority kommer användas och appliceras på exemplen för att vi ska få en djupare förståelse för skämten. 

En covidsjuksköterskas instagramflöde

Min mammas Instagramprofil har en hejdundrande mix av bilder. Allt från pinsamma bilder på mig, som hon absolut inte bett om mitt godkännande för att lägga ut, till matbilder och solnedgångar. I den smeten kan man även hitta en del memes som hon själv har gjort medan hon tittat på TV. Här är ett exempel:  

Bilden visar en tv-skärm där en man säger: men det är små nyanser som har gjort skillnad här.
Bild 1. ”Jag när jag kliver på krisavtalet ikväll kl. 19 och räknar timmarna”

Bilden visar en tv-skäm med en ung glad person som ligger i en båt.
Bild 2. ”Jag när lönebeskedet kommer” 

Bilderna och texterna under är ett inlägg på Instagram som mamma la ut för några veckor sedan och som verkligen gick hem bland hennes kollegor. Dessa bilder syftar på känslan innan man går på krisavtal som covidsjuksköterska. Krisavtalet handlar om ett avtal där man tvingas jobba 13-timmarspass och över 50 timmars arbetsveckor. Men samtidigt får man 220 procent av lönen under perioden.  

När jag frågade min mamma varför hon valde att lägga ut detta så svarade hon något i stil med: "Man vill fokusera på slutmålet… och se fram emot något… då känns det inte lika jobbigt."

Här kan man applicera relief-teorin vilket enligt Lars-Eric Jönsson och Fredrik Nilsson (2014) syftar på den ”ventilerande funktion som humor anses ha i situationer av t.ex. osäkerhet, rädsla eller fara”. ”Genom att skämta om det farliga kan vi lära oss att hantera rädslor och risk, kanske rent av leva med dem”. Det här tycker jag är ett tydligt exempel på humor där man just vill försöka lära sig att leva med osäkerheten och det jobbiga eftersom det är oundvikligt. Skämtet lättar på trycket en aning och det behöver inte bli lika allvarsamt. Mamma kunde förhoppningsvis gå till jobbet och det stundande 12-timmarspasset med en lite lättsammare känsla i kroppen. 

The Simpsons stoppar pandemin

Abraham Simpson ligger på en brits. En läkare tittar ner på honom med munskydd. Bart Simson står och håller i en skyllt och bär munskydd..
På skylten står: #Stayhome. Protect
the elderly COVID-19

I denna meme har man placerat karaktärer från den världskända tv-serien The Simpsons i en coronainfluerad värld. Här kan man se exempel av incongruence som bygger på den humor som uppstår när två saker kopplas ihop som egentligen inte överhuvudtaget hör samman (Nilsson & Jönsson, Skratt som fastnar: Kulturella perspektiv på skratt och humor, Lunds universitet, 2014). The Simpsons är inga riktiga figurer och de påverkas egentligen inte av coronapandemin men i denna bild så gör de det. 

En annan intressant aspekt av denna meme är hur den faktiskt bidrar till att sprida information om Covid-19 och förebyggande åtgärder såsom munskydd samt hashtaggen ”#stayhome” som Bart Simpson dystert håller upp. Journalisten Aja Romano skriver i artikeln Songs to wash your hands by: Memes are an unexpected ally in the fight against coronavirus (Vox.com, 2020) att det har florerat mycket felaktig information på internet sedan coronapandemins början men”the internet has also become a crucial tool for sharing important, legitimate facts about the outbreak […]”. Flera andra memes har gått i samma stuk som denna – med uppmaningar om social distansering och att ha på sig munskydd.

En av informanterna i mitt tjejgäng sa såhär när jag visade bilden för henne: 

”Man blir ju ledsen när man ser Homers farsa typ död… jag tror att många kanske vill bidra ännu mer till att stoppa smittspridningen när de ser detta eftersom ingen vill ju att sånna legender som han ska dö” 

Trots att bilden är väldigt abstrakt i och med att The Simpsons-gänget tyvärr inte finns på riktigt och de kommer aldrig bli påverkade av coronapandemin så blir informanten ändå berörd. Kanske gick hon hem den kvällen och tänkte lite extra på att hålla avstånd och kanske bidrog The Simpsons till att stoppa smittspridningen.  

Är Batman rasist? 

Batman ger en annan seriefigur en hård örfil
En seriefigur med matel: "Let´s go
to China to save them from Coronav..."
Batman: "I´m the main dish in China"

I denna meme har man valt att skämta om kinesernas annorlunda matvanor och att somliga skulle äta fladdermöss till middag. Superhjälten Batman säger därför nej till att åka och rädda Kina från coronaviruset eftersom han inte vill bli uppäten. Denna typen av skämt är tätt sammankopplade med humorteorin superiority som är en nedsättande, hånande och förlöjligande form av humor där man ser ner på någon annan - oftast i syfte att själv framstå bättre (Nilsson & Jönsson, 2014). 

När jag frågade hela mitt kompisgäng då de alla satt i samma rum om vad de tycke kring denna meme så var de hyfsat eniga om att det var en ganska rasistisk meme som mest byggde på fördomar och att den inte var särskilt rolig. Däremot så när jag pratade om denna meme på tu man hand med en av informanterna i gänget så kom det faktiskt fram att hon inte kunde låta bli att tycka att den var rolig men att hon inte hade vågat säga det när hela gänget satt med. Hon syftar på att det faktum att memen ligger på gränsen kring vad som är ok eller inte vilket blir det som gör den rolig. Denna kompis är känd för att vara ganska grov i mun och hon drar sig inte för att dra det där skämtet som kanske inte riktigt går hem i alla stugor. 

Min mamma tyckte inte om denna meme. Hon syftade, liksom mitt kompisgäng, på smygrasismen i bilden och hur hårt drabbade människor med asiatiskt ursprung blev i början av pandemin. De fick utstå rasistiska påhopp och grov diskriminering för att de kopplades ihop med coronapandemin och Kina. Hon menar att den här typen av skämt bara spär på rasismen och inte gör något gott. 

Här verkar det alltså gått en viss skiljelinje kring vad som är okej respektive inte okej att skämta om. De flesta av mina informanter tyckte att detta skämt gick för långt och över gränsen men fortfarande så höll inte alla med om det. Kanske fnissade fler än bara en av informanterna inombords när de såg bilden, men drog sig för att visa det utåt. 

Skratt istället för grin

I en studentuppsats om humor inom vården och specifikt sjuksköterskors möte med patienter så kommer författarna Reneé Ström och Frida Påhlsson fram till att humor inom vården har sex olika funktioner: humor avdramatiserar, humor distraherar, humor förstärker relationer, humor främjar gemenskap, humor kan såra och humor kan vara en hanteringsstrategi. (Humor som ett verktyg inom vården, Umeå universitet, 2013)

Liksom min mammas memes så är de ett medel för att just avdramatisera och distrahera sig från det jobbiga. ”För att hantera stressade situationer och lätta på spänningar så används humorn som en ventil istället för gråt”. I rapporten kommer de fram till att humor kan användas för att avväpna situationer och att humorn kan ”användas som överlevnadsstrategi av sjuksköterskor för att avdramatisera potentiellt farliga omvårdnadssituationer”. Det är ju precis det min mamma försöker uttrycka i sin instagrampost – avdramatisera, lätta på spänningen och distrahera sig från det jobbiga. 

Avslutningsvis så kan vi konstatera att det är fullkomligt naturligt för människor att skämta i traumatiska situationer och coronapandemin är inget undantag. Det finns självklart flertalet orsaker kring varför vi skämtar om coronapandemin och vad man väljer att skämta om är väldigt personligt. Vissa tycker det är kul att dra generaliserande skämt om kineser och deras matvanor medan andra drar en tydlig gräns emot sådana skämt med hänvisning till rasism. Somliga skämtar om sin jobbsituation för att lätta på trycket och lära sig leva med den oundvikliga nya situationen. Memes kan även användas i syften som vi tidigare kanske aldrig tänkt på – sprida viktig information om åtgärder för att minska smittspridningen i samhället. Den gemensamma faktorn i alla exemplen tycker jag är det faktum att vi skämtar för att lätta på trycket oavsett vilken humorteori det handlar om. Skämten är ett sätt att rymma den turbulenta tillvaron, om bara för några få sekunder. Så i frågan om ett gott skratt förlänger livet i en pandemi så blir svaret ett ”nja”. Men om det förbättrar livet? Alldeles definitivt!

Senast uppdaterad: 2021-07-01