Examensavslutning våren 2022

Glada nya mastrar

Glada nya kandidater

Studierektor på avancerad nivå och programansvarig för masterprogram Charlotta Widmark delar ut diplom och ros

Programansvarig för kandidatprogram Susanne Baez Ullberg delar ut diplom och ros

Studierektor på grundnivå Oscar Pripp håller tal

Välkomnande med dryck och tårta

Senast uppdaterad: 2022-06-07