Forskning

Med fokus på människan i dagens samhälle har institutionens forskning en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn.

Forskning i kulturantropologi och etnologi

Kulturantropologisk och etnologisk forskning har många likheter. Med fokus på människan i dagens samhälle har institutionens forskning en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Etnologisk forskning vid institutionen tenderar att ha ett större historiskt djup och ett fokus på vår närmiljö i Sverige, medan den antropologiska forskningen är i högre grad samtida med ett mer globalt fokus. De geografiska gränserna är dock inte givna. Etnologisk forskning vid institutionen kan exempelvis handla om biståndsarbetare i Östafrika och antropologisk forskning om skogsbränder i Sverige.

Vid institutionen har vi drygt 20 verksamma forskare, postdoktorer, lektorer och professorer som forskar. Vi har också ett femtontal doktorander. Vad de forskar om kan du hitta under respektive person.

Vid institutionen finns dessutom två tematiska forskningsmiljöer.

Senast uppdaterad: 2023-01-30