Forskning

Med fokus på människan i dagens samhälle har vår forskning en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn.

Forskning vid institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturantropologisk och etnologisk forskning har många likheter. Med fokus på människan i dagens samhälle har vår forskning en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Etnologisk forskning vid institutionen tenderar att ha ett större historiskt djup och ett fokus på vår närmiljö i Sverige, medan den antropologiska forskningen är i högre grad samtida med ett mer globalt fokus. De geografiska gränserna är dock inte givna. Hos oss finns etnologer som exempelvis bedriver forskning om identitet bland tonåringar i Ghana och antropologer om intresserar sig för vindkraft eller gruvdrift i Sverige.

PowerPoint-video från 2018 med några av våra forskare

Lyssna till några av våra medarbetare