Etnografía ‘weenhayek

Ett tjugoårigt forskningsprojekt om ‘weenhayekfolket i Sydamerika

Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, har under de senaste tjugo åren arbetat med en etnografi om ‘weenhayekfolket i Sydamerika. Projektet avslutas i och med att den sista boken i en serie om tio volymer publicerats.

Bokserien är skriven på spanska för att indianerna själva skall kunna ta del av den och i samverkan med en pedagogisk kommitté av ‘weenhayekindianer. Ett kulturcenter och ett litet etnografiskt museum har under tiden grundats av stiftelsen FI’WEN i Villa Montes. De står som medutgivare av serien tillsammans med Uppsala universitet och förvaltar distribution och tillgänglighet i Bolivia. Serien kommer även att publiceras digitalt för att optimera användningen, framför allt i Bolivia och Argentina.

Nedan följer en kort beskrivning av de olika volymerna. Om du vill veta mer om projektet, kontakta Jan-Åke.

Volym 1 behandlar ekonomisk, social och politisk organisation och bygger på ett omfattande fältarbete (bl a inspelning av 150 timmars dokumentation av myter, muntlig historia, livsberättelser, vittnesbörd, mm). Arbetet utgjorde grunden till den avhandling – The Mataco of the Gran Chaco (översatt till spanska 1995) – som Jan-Åke lade fram 1987.

Volym 2 behandlar etnohistoria (berättelser om det som hänt folket och individen genom transkriberade dokument) och konventionella historia.

Volym 3 handlar om den materiella kulturen och bygger bland annat på en analys av 335 föremålstyper.

Volym 4 utgör en specialstudie av ’weenhayeks kultur så som den reflekteras i deras fiberväskor (i caraguatáväskornas framställning, mönster, symbolik, mm.).

Volym 5 handlar om utbildning i förkolonial, kolonial och postkolonial (tvåspråkig) form.

Volym 6 behandlar kosmologi, etnobiologi och etnomedicin.

Volym 7 fokuserar myternas roll i problembearbetning, identifikation och i social förändring. Boken utgör en resumé och analys av 716 berättelser och är en syntes och analys av de myter som nedtecknats från ‘weenhayekfolket. 

Volym 8 och 9 är mytsamlingar som baseras på transkription av inspelade texter (myter, muntlig historia, etc.). 

Volym 10 är en översikt av traditionell religion, vittnesbörd om andliga erfarenheter, och slutligen en redogörelse för den indianistiska form av pentekostalism som ‘weenhayek-folket nu omfattar.