Att orientera sig mellan det förflutna och framtiden

En etnografisk undersökning av livshistorier i skuggan av global (o)fred och transnationell (o)rättvisa

PROJEKTET AVSLUTADES 2016

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Forskare
Sverker Finnström

Projektbeskrivning

Sverige beskrivs ofta som ett fredligt land och Afrika som en kontinent fylld av konflikter. I denna föreställning återfinns bilden av den afrikanska flyktingen, som flytt över Medelhavet och kanske slutligen hamnat i Sverige. I försöken att mildra konsekvenserna av Afrikas krig reser europeiska jurister, människorättsaktivister och diplomater i motsatt riktning. Krig är i dag med andra ord gränslösa, samtidigt som den internationella rättvisan har universella anspråk.

Krigets fenomenologi är därmed global. Men den komplexa sammanflätningen av ett krigs globala förflyttningar har vi i dag en otillräcklig förståelse av. Situationen försvåras ytterligare av inrotade kategoriseringar som alstrar mentala och fysiska murar - fred eller krig, rättvisa eller straffrihet, demokrati eller våld, och inte minst om Afrika som en verklighet skild från Europa.

Med syfte att antropologiskt angripa denna problematik strävar projektet att bryta igenom de murar som hämmar förståelsen av de samtida krigens och den internationella rättvisans sammanvävda etnografiska verklighet. Med en gedigen förankring i det expanderande kriget mellan Herrens motståndsarmé och Ugandas armé, och genom kvalitativa djupstudier av livshistorier som illustrerar omvälvande resor både till och från de omedelbara krigsskådeplatserna, åskådliggör projektet hur krigets etnografi är global snarare än bara lokal, lika europeisk som den är afrikansk.

Läs projektrapporten här: http://anslag.rj.se/sv/anslag/41172