Förankrad i historia

En studie av Kirgizisk historicitet och historiemedvetande


Finansiär:
Riksbankens Jubileumsfond
Forskare:
Nathan Light

Projektbeskrivning:
I den moderna världen uppmuntras man att se historien som processer av betydande förändring i världen och att betrakta det personliga och lokala som mindre viktigt. Personhistoria underordnas de storskaliga processer som förklaras av forskare och politiker. 

Eftersom kirgiziska bybor i det centralasiatiska landet Kirgizistan förstår dessa idéer som aspekter av livet i omvärlden, så håller de fast vid andra idéer om historiens plats i samhällslivet. Detta projekt undersöker hur kirgizer skapar och delar lokala förståelser genom materiella, sociala och andliga praktiker som förankrar dem i historien. Samspel med förfäder och andra andar ger en direkt kunskap om det förgångna och förmågor som att hela och spå ärvs inom familjen. Man identifieras i termer av släktskap, förfäder och generationskamrater. I sociala aktiviteter frammanar man förgångna delade tilldragelser som en grundval för solidaritet i nuet och man uppvisar en ömsesidig uppskattning som borgar för goda relationer i framtiden. 

Émile Durkheim menade att ett samhälle dyrkar sig självt genom sin religion, men detta projekt undersöker hur kirgizer konstruerar och sakraliserar sitt samhälle genom historiekunskapen och dess uttryck. Projektet analyserar hur kirgizisk historiemedvetenhet kommer mindre från europeisk modernitet än från inhemska praktiker och begrepp, vari historisk betydelse uppkommer ur ett fortgående engagemang från samhälle och enskilda.

Klicka på bilderna för att se dem i större format. 

Family transport to one of the many rural homes that lack vehicles and maintained roads in Kyrgyzstan

Teachers from school near Bishkek joining in a celebration of village history.

Woman from rural Chatkal region of Kyrgyzstan discussing local history with visiting researchers.

Outdoor kitchen used by pilgrims to prepare feasts when visiting Padysha-Ata sacred site and tomb in southern Kyrgyzstan.

Neighbors gather to celebrate a woman receiving a “Hero Mother” medal from the government of Kyrgyzstan. She has given birth to seven children.

Kyrgyz village woman making fried dough for commemorative feast one year after a death.

Constitutional court in Bishkek, with Kyrgyz, Soviet and international political symbols and architecture.

New mosque and local mullah in a village near Bishkek, Kyrgyzstan.

Inscriptions and offerings at tomb of Shah Fazl in southern Kyrgyzstan.