Naturen som besöksmål

Ambitionen för den här undersökningen är att med hjälp av två konkreta ”case”, Gotlands naturmuseum i Visby (numera nedlagt) och det nu verksamma Naturrum Gotland i Vamlingbo på södra Gotland, undersöka hur naturen formas till konkreta besöksmål. Genom att följa flytten av ”naturen som besöksmål”, från Visbys urbana miljö, till Naturrum på södra Gotlands landsbygd, går det att utforska hur olika aktörer samverkar med större expertsystem eller ”domäner”, för att översätta nationellt och globalt giltiga idéer om hållbarhet och naturbruk till destinationer för besöksnäringen. Den styrande forskningsfrågan gäller vilka förbindelser mellan vetenskap, ekonomi, biologi som skapas i dessa representationer? En tes är att det bakom dagens Gotlandsbilder finns en historia, en tillblivelseprocess där vissa teman valts ut, medan andra hamnat i glömska. Undersökningen syftar till att kartlägga och beskriva dessa narrativa stigar, eller ”trajectories” som ledde fram till att ”naturen” hamnade på museum.