Svedda samhällen

Mening, minnen och moralisering efter skogsbranden

Skogsbranden i Västmanland som inträffade i augusti 2014 har haft förödande effekter på miljön, men har även haft en djup psykologisk och social inverkan på lokalsamhällen i området. Med fokus på åren efter händelsen söker detta forskningsprojekt utveckla kunskap om hur individer och organisationer har hanterat och återhämtat sig från denna naturkatastrof för att kunna identifiera faktorer som främjar och/eller hindrar återhämtning och återuppbyggnad, både på kort sikt och i ett längre tidsperspektiv.

Projektet undersöker beslutsfattares och de boendes erfaranheter från själva branden och dess materiella konsekvenser, samt anpassningar till geografiska och sociala förändringar i området. Vidare kommer även de olika upplevelser och förståelser av hur händelsen har hanterats och hur den har framställts i media bland skilda sociala aktörer att bli föremål för granskning och analys.

Teoretiska grundbultar i detta arbete omfattar sociala processer för meningsskapande, ihågkommande, moralisk argumentation och medial inramning, vilka tillsammans bildar ett brett multidisciplinärt ramverk. Olika kvalitativa metoder, däribland deltagande observationer, intervjuer med nyckelaktörer, media- och dokumentanalys, tillämpas vid insamling av empiriska data.

Resultaten från projektet förväntas ha samhällelig relevans ur flera aspekter, genom att ge ingångsvärden för återhämtning i drabbade lokalsamhällen samt bidra till att stärka principer och praktik på lokal och regional nivå både under och efter extrema händelser.

Projektet finansieras av FORMAS och genomförs i samarbete med forskare vid Försvarshögskolan (2014-2018).

Kontakt:
Susann Baez Ullberg, FD
Biträdande universitetslektor
Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Box 631, 751 26 Uppsala
susann.baez.ullberg@antro.uu.se