Forskningsseminarier

Vid institutionen finns två regelbundna seminarieserier, Forskningsseminariet i etnologi och Forskningsseminariet i kulturantropologi.

För aktuella och tidigare seminarieprogram, besök kalendariet.

Forskningsseminariet i etnologi

Dag och tid: Onsdagar, jämna veckor, 10.15-12.00
Lokal: Uppsala, Engelska parken rum Eng/3-2028 och Zoom
Videokonferens: Möjligt för alla seminarier
Språk: Svenska eller engelska enligt program
Seminarieansvariga: Ingeborg Svensson
Seminarieprogram: Till kalendariet

Forskningsseminariet i kulturantropologi

Dag och tid: Onsdagar, ojämna veckor, 10.15-12.00
Lokal: Uppsala, Engelska parken rum Eng/3-2028 
Videokonferens: Nej
Språk: Svenska eller engelska enligt program
Seminarieansvariga: Ana Chiritoiu och Chakad Ojani
Seminarieprogram: Till kalendariet
Senast uppdaterad: 2023-08-09