Forskningsseminarier

Vid institutionen finns två regelbundna seminarieserier, Forskningsseminariet i etnologi och Forskningsseminariet i kulturantropologi. För aktuella och tidigare seminarieprogram, besök kalendariet.

Forskningsseminariet i etnologi

Dag och tid: Onsdagar, jämna veckor, 10.15-12.00
Lokal: Uppsala: ; Visby: 
Videokonferens: Möjligt för alla seminarier
Språk: Svenska eller engelska enligt program
Seminarieansvariga: Camilla Asplund Ingemark
Seminarieprogram: Se kalendariet

Forskningsseminariet i kulturantropologi

Dag och tid: Onsdagar, ojämna veckor, 10.15-12.00
Lokal: Engelska parken, Uppsala alt. Zoom, se information för respektive seminarium i kalendariet.
Videokonferens: Möjligt för alla seminarier
Språk: Svenska eller engelska enligt program
Seminarieansvariga: Mats Utas
Seminarieprogram: Se kalendariet
Senast uppdaterad: 2021-09-13