Research Seminar in Ethnology/Forskarseminariet i etnologi

Schedule version 1, updated 2018-08-31/Schema version 1, uppdaterat 2018-08-31
Venue: Lokaler: Uppsala: EP 3-2028 Campus Gotland: CG B10/Lokaler: Uppsala: EP 3-2028 Campus Gotland: CG B10
 

5 september: 10.15-12.00 Camilla Asplund Ingemark och Dominic Ingemark  ”Människoätande demoner, känslofilosofi och familjevärden i det antika Rom”. Seminaium utan textutskick

12 september: 13.30- Lärarmöte Etno 

19 september: 10.15-12.00 Tora Wall. Doktorand i folkloristik, Åbo akademi. Hennes projekt rör narrativ och nutida föreställningsvärldar inom turismen

3 oktober: 10.15-12.00 Owe Ronström: Remoteness and Islandness. An essay on Remotedness, how it is produced and what it produces. 

10 oktober: 13.30 Lärarmöte Etno 

17 oktober: Forskarseminaritet utgår. Heldag på insitutionen om Mångfald och rasism. 

31 oktober: ledig tid (och höstlov för skolorna)

14 november: 10.15-12.00  Evelina Liljequist, doktorand i etnologi i Umeå: ”Digitala förbindelser. Hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige.
14 november 12.30-  Lärarmöte Etno

28 november: snart klart

12 december: snart klart
12 december: 13.30- gemensamt lärarmöte för Institutionen