Miljö, klimat och katastrofer

Natur- och miljöfenomen har olika betydelser för de som interagerar med dem. Det finns ett brett spektrum av förståelser och engagemang, som sträcker sig från ursprungsbefolkningars ontologier och religiösa engagemang i naturen till naturförvaltning i gränssnittet mellan stat och marknad. De teman som undersöks vid institutionen omfattar hur människor lever med risker och katastrofer, så som vulkanutbrott i Japan, vattenbrist i Peru och skogsbränder i Sverige. Andra fokuserar på epistemologier och praktiker som rör naturen som en resurs eller något som ska bevaras i subarktiska Asien, ryska ursprungsbefolkningars problematiseringar av eurocentriska förståelser av natur och hur ursprungsbefolkning i Bolivia drabbas av klimatförändringar.

Andra ämnen rör naturen som försörjning och livsvärld för mänskliga och icke-mänskliga engagemang, föreställningar om landskap och livsmiljö, miljörättvisa och aktivism samt konflikter kopplat till miljö och förhandlingar mellan antropocentriska epistemologier, exploaterade värderingar och ursprungsfolkars ontologier.

Forskare

Senast uppdaterad: 2024-01-31