Reaktioner för att göra viruset begripligt

Mirko Pasquini har tidigare forskat i norra Italien. Tillsammans med Claudia Merli arrangerade han ett webbseminarium om de sociokulturella dimensionerna av Covid-19-utbrottet, med särskilt fokus på denna hårt drabbade del av Europa.

Mirko Pasquini är doktorand på Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Han har fältarbetat på en akutmottagning i regionen Emilia Romagna, i norra Italien. Forskningen handlar om människor som söker akutvård men vars närvaro på akuten beskrivs som opassande av sjukvårdspersonal, eftersom personerna i fråga inte har livshotande åkommor. Mirko fokuserar på hur dessa individer söker sig till akutvården eftersom de inte kan uthärda vanliga klinikers långa väntetider, eller för att de helt enkelt inte har tillgång till någon annan typ av vård. Men när de söker sig till akuten så förändrar de hela systemet.

- Eftersom sjukvårdssystemet måste anpassa sig efter en förändrad efterfrågan, säger Mirko.

Emilia Romagna råkar också vara en av de hårdast drabbade regionerna när det kommer till det nya coronaviruset.

Mirko gick ihop med docent Claudia Merli för att hålla ett webbseminarium den 18 mars med titeln ”The Crown: Nations and Bodies in COVID-19 times”. De analyserade hur känslor, rädslor och symboler som producerats i pandemin också förändrar sjukvårdssystem och samhällen, på statlig och överstatlig nivå. De belyser sammanhanget av underfinansierade och fragmenterade offentliga sjukvårdssystem, men också olika typer av reaktioner på den nuvarande situationen, reaktioner som innehåller allt ifrån skuldbeläggning till humor, något som demonstrerar hur människor försöker göra situationen begriplig.

Det handlar både om reaktioner på viruset självt såväl som på de resulterande åtgärder som olika stater och institutionella aktörer tar till.

- Jag tror inte riktigt det går att separera dessa två saker i den här kontexten, säger Mirko.

Deras syfte är att dra uppmärksamhet till de sociokulturella kontexter i vilket Covid-19-pandemin breder ut sig, med speciellt fokus på norra Italien och hur allt det här påverkar beteenden.

De är ute efter preliminära svar på komplexa gåtor: så som hur folk försöker förstå nuvarande situation samt hur lokal, regional, nationell och internationell makt samspelar i medborgares liv. Genom att mixa helig ikonografi och förekomsten av dansande, sjungande kroppar i respons till pandemin utforskade Mirko och Claudia olika epistemologier ämnade att begripliggöra ”viruset som bär kronan”.

Text: Alexander Öbom

Mirko Pasquini och platsen där han fältarbetade
Mirko Pasquini och en bild från hans fältarbetsplats i norra Italien. © 2020 Mirko Pasquini Alla rättigheter förbehållna.
Sjukhussäng
Senast uppdaterad: 2023-03-08