Moral, etik och kosmologi

Socialt skapade idéer om vad som är moraliskt eller etiskt definierar en persons sociala status och personskap. Vi är intresserade av vad som uppfattas som moraliskt. Uppfattningarna om etik och moral varierar kraftigt mellan kulturella sammanhang och är kopplade till kosmologiska idéer. Det hänger ihop med frågorna: Vad utgör ett gott liv eller en god människa? Vilken plats i universum uppfattar människan att hon har? Vilken etisk och moralisk betydelse tillskriver människor sina handlingar och övertygelser? Hur förmedlas de? Vid institutionen har man till exempel forskat om religiös förändring i Sydafrika efter apartheid, idéer om medling och moraliska gemenskaper i afrikanska städer och moral i förhållande till kön och sexualitet i dagens Kina.

Forskare

Annika Björnsdotter Teppo

Sverker Finnström

Shen Qing

Senast uppdaterad: 2024-02-22