Om vår forskning

Inom etnologin bedriver vi forskning inom hela det etnologisk-folkloristiska fältet. Utifrån bland annat den etnologiska basen med klassiska forskningsområden bedrivs forskning inom det kulturhistoriska området; kulturarv och kultursektorn; narrativitet, mångfald, genusrelationer och hållbarhet.

I ämnet kulturantropologi bedriver vi forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld. Vår forskning fokuserar på människan i dagens samhälle med en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Vi har flera ledande forskningsmiljöer, som exempelvis Engaging Vulnerability och Forum för Afrikastudier.

Nedan finns några exempel på forskningsprojekt vid institutionen. 

Senast uppdaterad: 2022-12-28