Om vår forskning

Inom etnologin bedriver vi forskning inom hela det etnologisk-folkloristiska fältet. Utifrån bland annat den etnologiska basen med klassiska forskningsområden bedrivs forskning inom det kulturhistoriska området; kulturarv och kultursektorn; narrativitet, mångfald, genusrelationer och hållbarhet.

I ämnet kulturantropologi bedriver vi forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld. Vår forskning fokuserar på människan i dagens samhälle med en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Vi har flera ledande forskningsmiljöer, som exempelvis Engaging Vulnerability och Forum för Afrikastudier.

Senast uppdaterad: 2022-07-01