Samexistens och tillhörighet i tider av oro, social förändring och existentiell osäkerhet

Resurser och makt fördelas ojämnt i den globala och snabbt föränderliga tidsålder vi lever i. Globala utmaningar får lokala konsekvenser som påverkar hur människor och grupper samexisterar i en tid som också präglas av polarisering. Inom detta forskningstema undersöker institutionens forskare konflikter, social spänning och hur plats och det sociala rummet omförhandlas och de utmaningar som kan uppstå efter konflikter. Temats etnografiska fokus korsar gränser som kan vara fysiska och politiska, eller föreställda och sociokulturella och forskarna arbetar med frågor om urbanitet, landsbygd och allt däremellan. De uppmuntrar varandra till lokala och tematiska jämförelser mellan enskilda projekt och de platser där de genomför sina fältstudier. För närvarande studeras exempelvis vardagslivet i småstads-Sverige, livet längs Kazakstans gränser, samexistens i nordirländska Belfast, och efterkrigsutvecklingen och urbaniseringen i norra Uganda.

Forskare

Senast uppdaterad: 2024-02-14