Tidskrifter

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology är en vetenskaplig peer-reviewed tidskrift som ägs, drivs och publiceras av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG). Chefredaktörer är professor Sten Hagberg, Uppsala universitet, och docent Jörgen Hellman, Göteborgs universitet.

Nätverket är en tidskrift för samtal om tolkande metoder, kritisk kulturanalys, metodologiska frågor och praktiska erfarenheter av etnografi och fältarbete. På Nätverkets agenda står en forskning som förenar klass, kön, etnicitet med politik och globala frågor. En viktig uppgift är samverkan med samhället utanför universiteten för att återaktivera föreningen mellan kulturforskning och det demokratiska samhällsbygget. I redaktionsgruppen ingår ansvarig utgivare Birgitta Meurling, professor i etnologi, Oscar Pripp, docent i etnologi och Jakob Löfgren, bitr. universitetslektor i etnologi.

Senast uppdaterad: 2024-02-08