Urbanitet och infrastruktur

Städer kan ses som tät materialitet av byggnader, teknik, transportmedel, platsbaserad kultur och subkulturer. Hur stadsliv och försörjning struktureras påverkar möjliga livsbanor, sociala hierarkier och personliga och nationella framtidsvisioner och drömmar. Teknik och infrastruktur påverkar också hur vi uppfattar och interagerar med omvärlden, naturen och till och med rymden. Forskare vid institutionen ägnar sig åt studier om urbanitet och infrastruktur på flera olika sätt, genom frågor som t.ex: Hur hänger organiseringen av arbete och liv i form av "projekt" ihop med dagens ekonomi, samhälle och statsskick i Egypten? Hur påverkar rymdinfrastrukturer människors förhållningssätt till miljön och mer-än-mänskliga relationer på jorden? Hur används ledningar, rör och vägar för att förutsäga en stads logik i Nigeria? Hur är synen på natur på Island kopplat till familjära och nationella föreställningar om arv? Vad kan en stad berätta för oss om förhållandet mellan staten och ursprungsbefolkning, fattigdom, ojämlikhet och intersektioner mellan kön, klass och etnicitet i Anderna? 

Forskare

Senast uppdaterad: 2024-02-14