Visualitet, media och konst

Visuella representationer av kultur och kommunikation, i form av filmer och foton, bidrar till social reproduktion och gör anspråk på de verkligheter som de registrerar. Dessa anspråk är bundna av estetiska normer, maktrelationer och hierarkier, platser, tankelandskap, symboler och symbolik. Bilder är verktyg för representation och appropriering. De är också en del av berättelser om inkludering/exkludering och konstruktioner av ”den andre”. Frågor som undersöks rör agensen i att visa upp och vad det innebär att visa. Hur föremål och människor iscensätter mening när de ställs ut eller samlas in. Forskare vid institutionen är till exempel engagerade i forskning om representation och politisk afrikansk film och vilken roll kvinnliga fotografer historiskt sett har spelat på Gotland, samt vem som får representera Gotland som turistmål.

Forskare

Senast uppdaterad: 2023-03-23