Forskningsseminarium i etnologi med Gurbet Peker, Uppsala universitet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Rum Eng/3-2028, eventuellt Zoom
  • Föreläsare: Gurbet Peker är doktorand i etnologi. Hon är också en del av den tvärvetenskapliga forskarskolan inom hållbar utveckling på Campus Gotland.
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

Gurbets avhandlingsprojekt fokuserar på hur hållbarhet berättas och praktiseras i vardagen på Gotlands landsbygd. Projektet behandlar också relationen mellan turism, kulturarv och öighet.