Rikard Engbloms disputation

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Geijersalen
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Charlotta Widmark
  • Disputation

Disputation i etnologi

Time Warps bygger på 14 månader etnografiskt fältarbete i Avesta Kommun i södra Dalarna och undersöker hur flyktingars upplevelser av tid förvrängs när de kommer till Sverige. Avhandlingen analyserar väntan som ett produktivt fenomen i situationer av sårbarhet och utsatthet och utgör därmed ett bidrag till den senaste tidens växande intresse för tid och temporalitet inom migrationsstudier. Time Warps belyser vikten av att närmre studera hur svensk flyktingmottagning präglas av en kombination av såväl humanitära ideal och intressen som praktiker och ideal som värnar nationella intressen—exempelvis genom att begränsa flyktinginvandring—för att nå en djupare förståelse för flyktingars upplevelser av väntan på svensk landsbygd.

Kontakta studierektor Charlotta Widmark för information om att följa disputationen via zoom.