Forskningsseminarium i etnologi med Malin Stengård

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Rum Eng/3-2028
  • Föreläsare: Malin Stengård (Åbo Akademi/Uppsala universitet, Campus Gotland)
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

Malin kommer prata om fältarbete på Åland. Seminariet hålls på svenska.