Forskningsseminarium i etnologi med Jan Turtinen

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Rum Eng/3-2028
  • Föreläsare: Jan Turtinen, Statens historiska museer
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

Jan kommer att berätta om sitt arbete som utredare och vad etnologin och forskarutbildningen bidrar med. Men även om möjligheter och utmaningar med att gå från att vara forskare till statlig tjänsteman. Seminariet hålls på svenska.

Jan Turtinen är utredare på Statens historiska museer. Där arbetar han på avdelningen för ledningsstöd med olika frågor som rör myndighetsövergripande utredning, styrning och verksamhetsutveckling. Dessförinnan arbetade han på Riksantikvarieämbetet med liknande uppgifter, och även med forskning och utveckling (FoU) samt internationella samarbeten. Han har också arbetat en kortare tid på Kulturdepartementet som handläggare för ett antal statliga museer.

Jan kommer att berätta om sina arbetsuppgifter och vad etnologin och forskarutbildningen bidrar med. Men även om möjligheter och utmaningar med att gå från att vara forskare till statlig tjänsteman.

Jan är disputerad etnolog från Stockholms universitet där han 2006 lade fram avhandlingen Världsarvets villkor: Intressen, förhandlingar och bruk i internationell politik.

Seminariet hålls på svenska och är en del i vårt nuvarande fokus på etnologin i arbetslivet.