Antropologins 60-årsjubileum

  • Datum: –19.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Chakad Ojani
  • Temadag

Antropologin vid Uppsala universitet fyller 60 år, vilket firas med ett rundabordssamtal med institutionens forskare och keynotes av Alberto Corsín Jiménez (Spanish National Research Council) och Judith Scheele (École des hautes études en sciences sociales). Mer information kommer.