Forskarseminarium i etnologi med Maria Bäckman

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Rum Eng/3-2028
  • Föreläsare: Maria Bäckman
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ingeborg Svensson
  • Seminarium

Tema Materialitet: "Vita käppen" med etnolog Maria Bäckman.

Möjligt att delta via Zoom.

Maria Bäckman är docent och lektor i etnologi vid Stockholms universitet. För närvarande arbetar hon med projektet "Vita käppen som levd vardagsverklighet. En etnografisk undersökning av rehabilitering, social materialitet och funktionsnormer".