Forskarseminarium i etnologi: Tema-introduktion

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Maria Bäckman, Lars Kaijser, Simon Ekström, Lotten Gustafsson Reinius
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ingeborg Svensson
  • Seminarium

Läsårets temaserie drar igång. Vi får en begreppskarta över materialitetsfältet. Obs! Endast på Zoom.

Läsårets temaserie materialitet drar igång. Under första tillfället gästas vi av fyra inbjudna etnologer som introducerar för dem viktiga begrepp:

Förkroppsligande av ting – Maria Bäckman

Världsskapande – Lars Kaijser 

Följandet - Simon Ekström

Tingens agens - Lotten Gustafsson Reinius

 

Till introduktionen läser vi även en introducerande text som översiktligt presenterar materialitetfältets omfattning och diskussioner. (Bifogas i kallelse)

Därefter följer fyra tillfällen då samma personer får var sitt seminarium till förfogande att diskutera och presentera sin empiri.  (Se ytterligare presentation och information under respektive seminarium.)