Forskarseminarium i etnologi med Lars Kaijser

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom Rum Eng/3-2028
  • Föreläsare: Lars Kaijser
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ingeborg Svensson
  • Seminarium

Tema materialitet: ”Natur och miljö på akvarier” med etnolog Lars Kaijser. Möjligt att delta via Zoom.

Lars Kaijser är professor och lektor vid Stockholms universitet. Hans forskning har på olika sätt behandlat de kulturella aspekterna av ekonomisk verksamhet och historieskapande inom fält som detaljhandel och populärmusikhistoria. För närvarande arbetar han med ett projekt om hur natur och miljö gestaltas på offentliga akvarier.