Forskarseminarium i etnologi med Lotten Gustafsson Reinius

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom Rum Eng/3-2028
  • Föreläsare: Lotten Gustafsson Reinius
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ingeborg Svensson
  • Seminarium

Tema materialitet: "Materialitetsperspektiv i samlingsnära forskning - från materiell retorik till skogstid.” med etnolog Lotten Gustafsson Reinius. Möjligt att delta via Zoom.

Lotten Gustafsson Reinius är Hallwylsk professor vid Nordiska museet och professor i etnologi vid Stockholms universitet. För närvarande bedriver hon tillsammans med visuella antropologen Flora Bartlett, forskning som rör skogen som kultur- och naturarv med utgångspunkt i samlingarna: Skogen i arkivet och skogen som arkiv.