Forskarseminarium i etnologi: Uppstartsmöte

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom Rummet mot gården
  • Föreläsare: Jakob Löfgren m.fl.
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ingeborg Svensson
  • Seminarium

Ny lektor, Jakob Löfgren presenterar sig och sin forskning. Övriga ger en lägesbeskrivning över vad vi har för forskningsrelaterade uppgifter framför oss.

Ny lektor, Jakob Löfgren presenterar sig och sin forskning. Övriga ger en lägesbeskrivning över vad vi har för forskningsrelaterade uppgifter framför oss. Om tid ges diskuterar vi en för akademin/etnologen samhällsaktuell fråga: Catrin Lundströms artikel om engelska språket i akademin:https://www.aftonbladet.se/kultur/a/mQdRRg/catrin-lundstrom-om-svenskans-minskande-betydelse