Forskarseminarium i etnologi med Susanne Nylund-Skog

  • Datum: –12.00
  • Plats: OBS enbart Zoom (länk bifogas i kallelsen)
  • Föreläsare: Susanne Nylund-Skog
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ingeborg Svensson
  • Seminarium

Tema materialitet. Susanne Nylund-Skog pratar om berättelsernas föremål och föremålens tillblivelse genom berättelser. OBS enbart på Zoom.

Susanne Nylund Skog är docent i etnologi vid Uppsala universitet och i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi och arbetar som forskare på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Hennes forskningsintressen rör framför allt vardagligt och självbiografiskt berättande som hon undersökt ur genusteoretiska och narrativanalytiska perspektiv inom ramarna för flera olika projekt.