Forskarseminarium i etnologi med Göran Nygren

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Rum 3-2028 och Zoom
  • Föreläsare: Göran Nygren
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ingeborg Svensson
  • Seminarium

En nygammal medarbetare, Göran Nygren presenterar sitt nya projekt om skolsituationen för elever med medfödda rörelsenedsättningar. Möjligt att delta via Zoom.

Göran Nygren är etnolog. Disputerade i Uppsala på avhandlingen Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker handlar om hur högstadieelevers föreställningar, praktiker och villkor samverkar och möjliggör deras höga skolresultat.