Forskarseminarium i etnologi med Gurbet Peker

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Rum 3-2028 och Zoom
  • Föreläsare: Gurbet Peker
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ingeborg Svensson
  • Seminarium

Tema materialitet. Arbetsseminarium med Gurbet Peker som presenterar utsnitt av sin empiri och möjliga materialitetsanalyser. Möjligt att delta via Zoom.

Gurbet Peker är doktorand i etnologi och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan inom hållbar utveckling på Campus Gotland. Hennes doktorandprojekt fokuserar på hur hållbarhet berättas och praktiseras i vardagen på Gotlands landsbygd. Projektet behandlar också relationen mellan turism, kulturarv och öighet.