Forskarseminarium i etnologi med Maryam Adjam

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Rum 3-2028 och Zoom
  • Föreläsare: Maryam Adjam
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ingeborg Svensson
  • Seminarium

Tema materialitet. “Tales of the Stones: The Memoryscapes of the Missing". Möjligt att delta via Zoom.

Maryam Adjam är etnolog disputerad på Södertörns högskola med avhandlingen Minnesspår: Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt (2017).