Forskarseminarium i kulturantropologi med Gustav Peebles

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Rum 3-2028
  • Föreläsare: Gustav Peebles, Stockholm Universitet
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Chakad Ojani and Ana Chiritoiu
  • Seminarium

Common(s) currency: Collectivized hoards and the regulation of money.

Ändra hemsidans språk till engelska för mer information.