Anvisingar

Typsnitt och omfång
Författare hälsas välkomna att sända bidrag till Nätverket. Manuskriptet skall vara skrivet med 1.5 radavstånd, rak högermarginal och med typsnittet Arial (12 punkter). Tre rubriknivåer används 16, 14 och 12 (Dessa skall vara i fetstil och centrerade). Förklarande noter anges med siffra och skrivs sist i dokumentet.

Ett lämpligt omfång på artiklar är 5 till 10 manussidor, inklusive noter och litteratur. Bilder kan fogas in i texten i de fall som upphovsrätten inte kräver betalning. Ansvaret ligger hos författaren när det gäller att undersöka och styrka rätten att använda bildmaterial; 
Eventuella debattinlägg bör inte vara längre än 5 sidor och de inlägg som behandlar tidigare artiklar i Nätverket prioriteras. 

Litteraturreferenser: 
I texten anges författarnamn, årtal och sidhänvisning inom parentes: "... som Zackariasson (2001) skriver" eller ... flera undersökningar åskådliggör detta (Ljung 2001, Hagborg 2001:74)..."

Källor och litteratur
Källor
Exempel: Aftonbladet: 1996-09-02, 1998-10-29.
Dagboksanteckningar 1999-10-27 - 1999-12-14.
Litteratur
Litteraturlistan skall vara uppställd som exemplen nedan visar: 
Zackariasson, Maria 2001: Maktkamper och korridorfester, Uppsala: Etnologiska avd. 
Vallström, Mikael 1999: Att möta andra: etnologins praktik och reflexivitetens konsekvenser. I: Gösta Arvastson (red.) Järnbur eller frigörelse: studier i moderniseringen av Sverige. Lund: Studentlitteratur. 
Sjögren, Annick 2000: Föräldrar på främmande mark. KRUT nr. 97-98. 
Manuskript skickas som bifogad fil i RTF-format via e-post till redaktörerna som vidarebefordrar texten till redaktionskommittén. Efter att redaktionskommittén lämnat sina synpunkter skickas texten tillbaka till författaren som ges möjlighet att arbeta om texten.

Tillbaka till Nätverkets startsida